Sezon grzewczy rozpoczęty.

Tak naprawdę nie ma przepisów regulujących, kiedy kaloryfery powinny być ciepłe. Zaczynamy grzać gdy jest nam po prostu zimno. O ile w budownictwie wielorodzinnym zasilanie w ciepło przeważnie jest z sieci miejskiej, tak w domach jednorodzinnych zwykle grzejemy we własnych kotłowniach. Jak wiadomo, stan naszego powietrza nie jest najlepszy i …

Jesień z programem „Czyste powietrze”.

O programie „Czyste powietrze” mówią już wszyscy. Media chwalą się sukcesem rządzących a coraz więcej właścicieli domów jednorodzinnych jest zainteresowanych wspomożeniem się publicznymi środkami przy modernizacji własnych domostw. Ministerstwo Środowiska zakończyło już prace nad programem i dlatego przygotowano cykl spotkań informacyjnych dla przyszłych beneficjentów, które mają się odbyć w każdej …

Czy muły i flotokoncentraty zostaną dopuszczone do obrotu handlowego na rynku komunalno-bytowym?

W Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, zostały zamieszczone projekty rozporządzeń Ministra Energii: w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych, w sprawie metod badania jakości paliw stałych, w sprawie sposobu pobierania próbek paliw stałych, w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych. Dodać należy, że ostatnio …

Drugi dzień Jesiennych Targów Rolniczych w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Olsztynie.

2 września 2018 roku to drugi dzień  trwających w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Olsztynie XXV Jesiennych Targów Rolniczych „Wszystko dla Rolnictwa”. Dzisiaj główną atrakcją dnia był pokaz zwierząt gospodarskich oraz występy zespołów „Alna” i „Ornecianie”. Frekwencja jak zwykle była wysoka. Poniżej przedstawiamy galerię zdjęć z tego dnia. Mamy nadzieję, …

XXV Jesienne Targi Rolnicze „Wszystko dla Rolnictwa” w Olsztynie. Pierwszy dzień za nami.

W dniach 1-2 września 2018 roku w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego odbywają się XXV Jesienne Targi Rolnicze „Wszystko dla Rolnictwa”. Dziś minął pierwszy dzień podsumowujący całoroczną pracę w rolnictwie. Targi to wydarzenie promujące rolnictwo i płody produkcji rolnej z regionu Warmii, Mazur i Powiśla. Jest to doskonała okazja do skorzystania …

Konkluzje BAT dla przetwarzania odpadów

W dniu 17.08.2018 r. opublikowana została Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE. Art. 215 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, …

Program „Czyste Powietrze”. Dofinansowanie do wymiany pieca.

W czerwcu 2018 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) podpisał porozumienie ze wszystkimi Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) i Bankiem Ochrony Środowiska w sprawie realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Celem programu jest poprawa jakości powietrza, którego stan w dużej mierze zależy od niskiej jakości …

Pomiary emisji – ISTOTNA ZMIANA!

W celu wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (Dz. Urz. UE L 313) zmieniono rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji …

XXV Jesienne Targi Rolnicze „Wszystko dla rolnictwa”.

Wielkimi krokami zbliżają się organizowane przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie coroczne Jesienne Targi Rolnicze „Wszystko dla rolnictwa”. Targi odbędą się w dniach 1-2 września 2018 r. na terenie Ośrodka przy ul. Jagiellońskiej 91 w Olsztynie. Firma 360eco także zamierza uczestniczyć w tym wydarzeniu. Jeśli chcesz się tam z …

Zarejestruj się w Rejestrze BDO!!! Nie narażaj swojej firmy i swoich klientów na wysokie kary.

Jeśli pakujesz swoje produkty w opakowania lub sprowadzasz z zagranicy towary w opakowaniach i nie zarejestrowałeś się dotąd w Bazie Danych Odpadach możesz utracić swoich klientów lub narazić ich na wysokie kary. Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (art. 41) zakazuje dystrybucji produktów w opakowaniach wprowadzanych do obrotu przez …