Edukacja ekologiczna

Formy działań, których celem jest upowszechnienie wiedzy o przyrodzie oraz podnoszenie świadomości ekologicznej, rozwijanie wrażliwości, propagowanie konkretnych zachowań korzystnych dla środowiska naturalnego.

Podstawowe cele edukacji ekologicznej to:

– poznanie motywów i sposobów ochrony środowiska,

– wyrobienie umiejętności dostrzegania zjawisk w ekosystemach,

– przewidywanie i ocena pewnych następstw obserwowanych zjawisk przyrodniczych i czynów człowieka,

– kształtowanie emocjonalnego stosunku do określonych zjawisk i obiektów w środowisku człowieka.