Sprawozdawczość

  • Raport do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE).
  • Sprawozdanie: opłaty za korzystanie ze środowiska.
  • Sprawozdanie o odpadach.
  • Sprawozdania wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym obowiązujące wprowadzającego.
  • Sprawozdania wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach obowiązujące wprowadzającego.
  • Sprawozdania w zakresie opakowań.
  • sprawozdanie w zakresie opłaty produktowej.