Oferta

Wnioski, Opracowania, Karty:

Sprawozdawczość:

 • Raport do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE).
 • Sprawozdanie: opłaty za korzystanie ze środowiska.
 • Sprawozdanie o odpadach.
 • Sprawozdania wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym obowiązujące wprowadzającego.
 • Sprawozdania wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach obowiązujące wprowadzającego.
 • Sprawozdania w zakresie opakowań.
 • sprawozdanie w zakresie opłaty produktowej.

Audyty i przeglądy środowiskowe:

 • Gospodarka odpadami.
 • Emisja gazów lub pyłów do powietrza i naliczanie opłaty środowiskowych.
 • Obowiązki w dotyczące wprowadzania na rynek krajowy produktów specjalnego nadzoru (produktów w opakowaniach, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, pojazdów, opakowań).
 • Audyt recyklerów.
 • Audyt zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego (ZSEIE).
 • Prawidłowość naliczania opłat środowiskowych.

Doradztwo i obsługa w zakresie ochrony środowiska:

 • Realizacja ustawowych obowiązków z zakresu ochrony środowiska na podstawie podpisanej umowy lub umowy i stosownych pełnomocnictw – outsourcing.
 • Wpis i aktualizacja w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO).
 • Outsourcing – zakres obsługi jest określany indywidualnie.
 • Konsultacje.
 • Udział w konsultacjach społecznych.
 • Spotkania konsultacyjno-informacyjne.

Szkolenia otwarte / zamknięte:

 • Gospodarka odpadami.
 • Ochrona powietrza.
 • Prawo wodne.
 • Opakowania, produkty w opakowaniach, SEiE, baterie.
 • Edukacja ekologiczna.