Doradztwo i obsługa w zakresie ochrony środowiska

Oferujemy kompleksową obsługę przedsiębiorstwa w zakresie wymagań ochrony środowiska a także pomagamy spełnić obowiązki wynikające z aktów prawnych ochrony środowiska.

Działalność gospodarcza wiąże się z korzystaniem ze środowiska choćby poprzez posiadanie samochodów ciężarowych i osobowych, kotłowni, gospodarowanie odpadami, wytwarzania opakowań, odprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, emisje zanieczyszczeń do powietrza na z ferm drobiu czy trzody chlewnej.

Proponujemy stałą obsługę przedsiębiorstwa bądź też doradztwo w zakresie formalnoprawnym aby mieli Państwo pewność, że obowiązki ochrony środowiska w firmie są spełnione.

Specjalizujemy się w uzyskiwaniu decyzji sektorowych, pomagamy w uzyskaniu wszelkich pozwoleń oraz decyzji administracyjnych w ochronie środowiska dla przedsiębiorstw, ze szczególnym naciskiem na fermy drobiu i trzody chlewnej oraz zakłady produkcyjne. Zajmujemy się także uzysaniem decyzji środowiskowych oraz decyzji zintegrowanych. Realizujemy także raporty oddziaływania na środowisko oraz inne uzgodnienia formalno-prawne.

Wyróżnia nas zespół ludzi z pasją, zaangażowanych w powierzone sprawy oraz z wieloletnią praktyką w pracy w organach administracji publicznej. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie biorąc pod uwagę rodzaj prowadzonej działalności, wielkość przedsiębiorstwa oraz jego lakalizację.

Obsługę prowadzimy zarówno w języku polskim, niemieckim jak i angielskim.

Zakres usług:

  • stała opieka nad inwestorami w zakresie spełniania przepisów związanych z ochroną środowiska w ich przedsiębiorstwach,
  • wpisy i aktualizacja w rejestrze BDO,
  • sprawozdawczość w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska,
  • sprawozdawczość w zakresie gospodarowania odpadami i opakowań,
  • sprawozdawczość w zakresie KOBIZE,
  • audyty/przeglądy przedsiębiorstwa w zakresie spełnienia wymagań ochrony środowiska,
  • realizacja zarządzeń pokontrolnych organów ochrony środowiska oraz wojewódzkiej inspekcji ochrony środowiska,
  • reprezentowanie klientów w sprawach ochrony środowiska przed stosownymi urzędami.