Audyty i przeglądy środowiskowe

  • Gospodarka odpadami.
  • Emisja gazów lub pyłów do powietrza i naliczanie opłaty środowiskowych.
  • Obowiązki w dotyczące wprowadzania na rynek krajowy produktów specjalnego nadzoru (produktów w opakowaniach, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, pojazdów, opakowań).
  • Audyt recyklerów.
  • Audyt zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego (ZSEIE).
  • Prawidłowość naliczania opłat środowiskowych.