O nas

Profil firmy 360eco

Jesteśmy zespołem młodych ludzi z pasją – specjalistów z zakresu ochrony powietrza, gospodarowania odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, hałasu oraz ekologii. Specjalizujemy się w przygotowywaniu dokumentacji środowiskowych w tym raportów środowiskowych, Kart Informacyjnych Przedsięwzięcia (KIP), operatów wodnoprawnych, operatów emisyjnych, wniosków o uzyskanie pozwoleń czy zezwoleń odpadowych i innych. Wspieramy inwestorów w zakresie racjonalnego wykorzystania zasobów środowiska oraz w procedurze uzyskania wymaganych pozwoleń i zezwoleń. Skutecznie  współpracujemy w tym zakresie z administracją publiczną.

Pomagamy przedsiębiorcom w zakresie uzyskania wpisu do rejestru BDO (Baza Danych Odpadowych) oraz sporządzania wszelkich sprawozdań środowiskowych. Dobro naszego środowiska jest dla nas priorytetem.

Siedziba naszej firmy mieści się w Olsztynie, w województwie warmińsko-mazurskim. Jednak nie skupiamy się na prowadzeniu działalności jedynie w rejonie naszego województwa. Zasięgiem działalności obejmujemy całą Polskę.

Znajomość i śledzenie dynamicznie zmieniających się przepisów prawa pozwala z całą pewności stwierdzić, że współpraca z zespołem naszych specjalistów jest najlepszym wyborem.

Monika Gapińska

e-mail: m.gapinska@360eco.pl
tel. 506-435-511

Ochronę środowiska traktuję jako sposób na życie, a założenie firmy 360eco jako połączenie pasji z życiem zawodowym. Swoją drogę w branży rozpoczęłam nauką na Wydziale Ochrony Środowiska i Rybactwa Śródlądowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W 2001 roku ukończyłam kierunek Ochrona Środowiska o specjalności ochrona wód. Moja ścieżka zawodowa obejmuje pracę u prywatnego przedsiębiorcy zajmującego się spalaniem odpadów medycznych i weterynaryjnych, pracę w organach administracji publicznej tj. Urząd Miasta  Łodzi, gdzie zajmowałam się procesem inwestycyjnym w gospodarce wodno-ściekowej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, gdzie zajmowałam się zagadnieniami ochrony powietrza oraz ochrony przed hałasem. Dodam,  że uczestniczyłam w pracach Grupy Roboczej ds. Ochrony Powietrza i Energetyki oraz Grupy Roboczej ds. Hałasu – w ramach krajowej sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”.

Świadomość istniejących zagrożeń środowiskowych, doświadczenie zawodowe oraz znajomość przepisów prawa spowodowała, że rozpoczęłam pracę na rzecz przedsiębiorców, a także każdego z nas. Nie stronię od uczestnictwa w edukacyjnych projektach środowiskowo-ekologicznych, prowadząc spotkania informacyjne dla przedsiębiorców zaczynających swoją drogę w biznesie.

W życiu prywatnym oraz zawodowym najbardziej cenię kontakt z ludźmi oraz szacunek do drugiego człowieka.

Joanna Sulima

e-mail: 360eco.joannasulima@gmail.com
tel. 511-370-780