Zarejestruj się w Rejestrze BDO!!! Nie narażaj swojej firmy i swoich klientów na wysokie kary.

Jeśli pakujesz swoje produkty w opakowania lub sprowadzasz z zagranicy towary w opakowaniach i nie zarejestrowałeś się dotąd w Bazie Danych Odpadach możesz utracić swoich klientów lub narazić ich na wysokie kary. Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (art. 41) zakazuje dystrybucji produktów w opakowaniach wprowadzanych do obrotu przez wprowadzającego, który nie jest wpisany do rejestru.  Dystrybucja produktów w opakowaniach zakupionych od wprowadzającego niezarejestrowanego w rejestrze BDO zagrożona jest karą od 500 do 20 000 zł  (art. 56 i 57 ww. Ustawy). Karę nakłada wojewódzki inspektor ochrony środowiska.

Jeśli potrzebujesz pomocy w zarejestrowaniu swojej firmy i chciałbyś skorzystać z fachowej pomocy w tym zakresie – skontaktuj się z nami!!!.