Gospodarka o obiegu zamkniętym – circular economy

Gospodarka o obiegu zamkniętym czy gospodarka obiegu zamkniętego (circular economy) jest to taki rodzaj prowadzenia gospodarki, gdzie surowce i materiały oraz produkty pozostają w obrocie gospodarczym jak najdłużej. Skutkuje to głównie mniejszym wytwarzaniem odpadów i zmniejszonym deponowaniem odpadów na wysypiskach a także ochroną przed nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych. Idea gospodarki obiegu zamkniętego to wykorzystywane produktów jak najdłużej a po ich zużyciu nadanie im drugiego życia poprzez np. naprawę lub inny sposób wykorzystania.

Gospodarka o obiegu zamkniętym powinna być modelem gospodarki światowej. Poszczególne państwa powinny uniezależnić wzrost gospodarczy od dostępności zasobów ich ceny i jakości. Ciągle malejące zasoby naturalne oraz ich nierównomierne rozłożenie kuli ziemskiej powoduje, że ceny surowców naturalnych rosną przy jednoczesnym marnotrawieniu surowców wtórnych.

Do tej pory królował rodzaj gospodarki linearnej tzn. takiej gdzie najpierw braliśmy surowce i produkowaliśmy dobra, które po zużyciu po prostu wyrzucaliśmy. Zasada „weź – wyprodukuj – zużyj – wyrzuć”.

W gospodarce o obiegu zamkniętym ważna jest zasada aby powstające odpady były traktowane jak surowce wtórne i ponownie wykorzystywane – recykling. Należy rozważyć sposób wykorzystania takiego surowca przed zdeponowaniem go na wysypisku śmieci.

Szybko kurczące się surowce naturalne oraz wysokie ceny produktów i dostaw skłaniają do tego, aby bardziej racjonalnie korzystać z zasobów materiałów i energii.

Istnieje wiele obiegów zamkniętych w przyrodzie np. obieg wody, obieg węgla czy azotu. Wszystkie obiegi surowców lub materii w przyrodzie opierają się na tej samej zasadzie „zapętlenia”. Powiedzenie „nic w przyrodzie nie ginie…” można rozwinąć dalej „… tylko zmienia swoją postać”.

Gigantyczne ilości powstających odpadów, które lądują na wysypiskach śmieci stwarzają zagrożenie dla środowiska naturalnego a jednocześnie są ogromnym marnotrastwem. Tylko zmiana myślenia o odpadach jak o czymś bezużytecznych pozwoli na bardziej racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych i zmniejszenie ilości powstających odpadów.

Główna zasada gospodarki o obiegu zamkniętym to zamknięcie obiegu surowców. Ważne jest także, aby surowce wtórne nie utraciły swojej jakości.

Codzienne postępowanie zgodne z zasadą gospodarki o obiegu zamkniętym:

– Zanim wyrzucisz zepsutą rzecz, zastanów się czy nie można jej naprawić,

– Nie kupuj produktów lub sprzętów jeśli potrzebujesz wykorzystać go tylko raz. Może warto skorzystać z wypożyczalni lub pożyczyć od sąsiada?

– Nie wyrzucaj ubrań. Warto je sprzedać lub zamienić na inne. Możesz skorzystać z serwisów aukcyjnych dostępnych w internecie.

– Zanim kupisz nową odzież zastanów się czy na pewno jej potrzebujesz.

– Segreguj odpady powstające w gospodarstwie domowym zgodnie z zasadami panującymi w Twojej Gminie.

Podzielcie się z nami innymi niż wymienione powyżej metodami gospodarki obiegu zamkniętego, jakie można stosować w życiu codziennym.

Zespół 360eco