Gospodarka o obiegu zamkniętym – circular economy

Gospodarka o obiegu zamkniętym czy gospodarka obiegu zamkniętego (circular economy) jest to taki rodzaj prowadzenia gospodarki, gdzie surowce i materiały oraz produkty pozostają w obrocie gospodarczym jak najdłużej. Skutkuje to głównie mniejszym wytwarzaniem odpadów i zmniejszonym deponowaniem odpadów na wysypiskach a także ochroną przed nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych. Idea gospodarki …