Wykaz substancji niebezpiecznych znajdujących się na terenie zakładu.

31 stycznia mija termin złożenia wykazu zawierającego dane o rodzajach, kategorii oraz ilości substancji niebezpiecznych znajdujących się na terenie zakładu.

Zgodnie z art. 263 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) prowadzący zakład o dużym ryzyku jest obowiązany do dostarczenia komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska wykazu zawierającego dane o rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznych znajdujących się na terenie zakładu, a także do corocznego aktualizowania wykazu, według stanu na dzień 31 grudnia, w terminie do końca stycznia roku następnego

Zespół 360eco