Pozostało już tylko 4 dni na rejestrację prowadzonej działalności w rejestrze BDO!!!

Od 24 lipca 2018 r. prowadzenie działalności związanych z wprowadzaniem na rynek towarów w opakowaniach, wprowadzaniem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, czy chociażby związanej z wytwarzaniem odpadów bez ich rejestracji w rejestrze BDO zagrożone będzie administracyjną karą pieniężną (w wysokości co najmniej 1000 zł). Karę tę wymierzać będzie …

30 LIPCA 2018 r. – WAŻNY TERMIN!!!

Należy pamiętać o zbliżających się terminach przekazania dokumentów odpowiednim organom ochrony środowiska: wyniki pomiarów ciągłych emisji substancji lub energii (§ 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z 19.11.2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji), …

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

24 lipca 2018 roku mija termin uzyskania wpisu do rejestru BDO! BDO – Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Jest to rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Baza działa od 24 stycznia 2018 roku a za jej prowadzenie odpowiedzialni są marszałkowie województw.   …