Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska bez wydziałów monitoringu środowiska i laboratoriów.

         Ministerstwo Środowiska opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur. Zgodnie z rozporządzeniem na nowo zostanie zorganizowany Państwowy Monitoring Środowiska, który będzie realizowany centralnie przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ). Wiąże się to między innymi z przekształceniem laboratoriów WIOŚ działających na poziomie wojewódzkim i wcieleniem ich do centralnego laboratorium badawczego GIOŚ. Resort środowiska zapewnia, że reforma zapewni optymalizację i elastyczność w prowadzeniu badań monitoringowych i kontrolnych działając na poziomie ponadregionalnym. Przewidywany dzień wejścia w życie rozporządzenia to 1 stycznia 2019 r. Na dostosowanie WOIŚ do nowych wymogów przewidziano 60 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

           Nowelizacja ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska dostosowuje organizację inspekcji w ramach tzw. „pakietu odpadowego”. Projekt umożliwia również utworzenie grup do zadań specjalnych. Inspektorzy będą mogli korzystać z dronów, ustalać tożsamość, współpracować z policją bądź innymi służbami. Ponadto w Wojewódzkich Inspektoratach Ochrony Środowiska powstaną wydziały prawne, które zajmą miejsce wydziałów monitoringu środowiska.

Czym to może skutkować?

W sytuacji gdy jakiś Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska dotychczas nie posiadał akredytacji na wykonywanie np. pomiarów na emisję zanieczyszczeń do powietrza, pomiary kontrolne będą mogły być wykonywane w ramach nowych struktur GIOŚ.

Zespół 360eco