Opłaty za korzystanie ze środowiska w roku 2018.

Wielkimi krokami zbliża się czas składania sprawozdań oraz rozliczenie się za korzystanie ze środowiska w roku 2018. Zgodnie z przepisami podmioty korzystające ze środowiska we własnym zakresie naliczają wysokość należnych opłat za okres, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce.

Za rok 2018 sprawozdania i opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wynikające z eksploatacji urządzeń należy składać do właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska, do końca marca 2019 r. Pozostałe opłaty rozliczane są z urzędem marszałkowskim właściwym ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2019, zmianie uległy jednostkowe stawki opłat za wprowadzane do powietrza gazy lub pyły oraz stawki ryczałtowe. Dotyczy to jednak opłat za korzystanie ze środowiska, które będą rozliczane dopiero w 2020 roku.

Jeśli nie wiesz czy powinieneś się rozliczyć z urzędem marszałkowskim, zapraszamy do kontaktu z nami. Nasi eksperci pomogą w sporządzeniu prawidłowych dokumentów dotyczących opłat.

Zespół 360eco