Jesień z programem “Czyste powietrze”.

O programie „Czyste powietrze” mówią już wszyscy. Media chwalą się sukcesem rządzących a coraz więcej właścicieli domów jednorodzinnych jest zainteresowanych wspomożeniem się publicznymi środkami przy modernizacji własnych domostw.

Ministerstwo Środowiska zakończyło już prace nad programem i dlatego przygotowano cykl spotkań informacyjnych dla przyszłych beneficjentów, które mają się odbyć w każdej gminie. Zespół 360eco uczestniczył w takim spotkaniu zorganizowanym w jednej z gmin województwa warmińsko-mazurskiego. Spotkanie było prowadzone przez pracownika Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie (WFOŚiGW) oraz pracownika Banku Ochrony Środowiska (BOŚ). Przygotowano trzy bloki tematyczne: edukacja ekologiczna, uzyskanie dofinansowania z programu i oferta pożyczkowa partnera programu Banku Ochrony Środowiska. Najszerzej omówiono rozwiązania techniczne i warunki otrzymania dofinansowania ale nie zapomniano także omówić zagadnień związanych z zanieczyszczeniem powietrza oraz genezy ich powstawania.

Na spotkanie licznie przybyli mieszkańcy gminy. Rozdano ulotki przedstawiające główne założenia programu. Po spotkaniu jak zwykle było wiele pytań do prelegentów, na które udzielono szczegółowych odpowiedzi. Harmonogram spotkań jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska w zakładce Czyste powietrze.

Przypomnijmy. Szerzej o programie pisaliśmy tutaj. Poniżej przedstawiamy garść kolejnych informacji o programie.

  • Program „Czyste powietrze” dedykowany jest jedynie dla osób fizycznych ale nie wyklucza otrzymania dofinansowania osobom prowadzącym działalność gospodarczą we własnym domu.
  • Dopuszcza się uzyskanie dofinansowania na wymianę źródeł ciepła domów typu „bliźniak” lub innych form gdzie są dwa mieszkania w jednym budynku.
  • Można uzyskać dofinansowanie lub/i pożyczkę na zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymogi programu (np. piec 5-ej generacji) i termomodernizację budynków (np. wymiana stolarki okiennej, ocieplenie przegród zewnętrznych oraz w niektórych przypadkach wewnętrznych).
  • Koszty kwalifikowane można ponosić od 01.01.2018 r. ale nie dłużej niż do 30.06.2029 r.
  • Wg. zapewnień WFOŚiGW pierwsze wnioski będzie można złożyć jeszcze we wrześniu.
  • Kryterium dochodowe liczone jest w wartości netto w przeliczeniu na jedną osobę przebywającą w gospodarstwie domowym.

Zespół 360eco